Chính sách học phí Little Saigon
Little Saigon Kindergarten tuyển sinh các bé từ 12 tháng đến 6 tuổi.